anekant.news@gmail.com

9960806673

विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याचे वजन काटे चोख

टेंभूर्णी ः वजनकाटे तपासणी भरारी पथकातील अधिकार्‍यांनी विठ्ठलराव शिंदे कारखान्याचे युनिट नं. 1 पिंपळनेर येथील वजन काट्यांची अचानक तपासणी केली. यावेळी वजनकाटे तंतोतंत व अचूक वजन दर्शवीत असून त्यामध्ये कोणतीही तफावत आढळून आली नाही. सर्व वजनकाटे योग्य असल्याचा निर्वाळा वैधमापन विभागाने दिला आहे. (सकाळ, 10.02.2024)